מקצועות רבי מלל

  • עזרה בקריאה והבנה של טקסטים ארוכים ומורכבים.
  • כלים לסיכום וזכירת החומר לאורך זמן.
  • הקניית כללי ניסוח ועריכה לכתיבת תשובות מפורטות ומנומקות.
  • כלים לשיפור התבטאות בכתב ובעל פה.
  • כלים לכתיבת עבודות.

Comments are closed.